surface coating and flooring

EPO PAINT is a developer and manufacturer of paints and coatings premium at the most optimal price. We supply new generation of Paints and Surface Coatings that meet the highest technical requirements. Our product coating: alkyd, epoxy, uni epoxy, poly urethane, acrylic is always highest quality.

DOWNLOAD

CATALOGUE

RAL COLOR SYSTEM & TESTING SAMPLE
HỆ SƠN EPOXY CHỐNG TRƯỢT
HỆ SƠN EPOXY CHO SÀN CÔNG NGHIỆP
HỆ SƠN EPOXY TỰ PHẲNG CHO PHÒNG SẠCH
HỆ SƠN EPOXY CHO KIM LOẠI
HỆ SƠN SẮT THÉP 1 THÀNH PHẦN
HỆ SƠN KẺ VẠCH ĐƯỜNG
BẢNG MÀU CƠ BẢN
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
DOWNLOAD