BẢNG MÀU RAL CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG


Bảng màu Ral Cơ Bản là bảng màu Ral thu gọn từ bảng màu Ral quốc tế. Chọn ra các màu sắc thông dụng và thường được sử dụng nhất từ các màu Ral gốc. RAL Color là một hệ thống quản lý màu sắc được sử dụng ở Châu Âu do RAL gGmbH của Đức (RAL phi lợi nhuận LLC) tạo ra và quản lý, là công ty con của Viện RAL Đức.
Hệ thống Màu RAL là một hệ thống chuẩn màu sắc được sử dụng rộng rãi ở châu Âu và trên thế giới để đảm bảo sự đồng nhất trong việc chọn lựa màu sắc cho nhiều loại ứng dụng khác nhau. Mỗi mã màu RAL có một sắc thái cụ thể và có thể được sử dụng để đảm bảo màu sắc chính xác trong quá trình sản xuất và thi công.
Bảng màu Ral cơ bản thường dùng

Màu RAL 9003:

Mã màu RAL 9003 là một mã màu chuẩn trong Hệ thống Màu RAL (RAL Color System). Mã này thường được mô tả là "Trắng Signal" hoặc "Trắng Signal Traffic". Đây là một màu trắng sáng và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm xây dựng, nội thất, công nghiệp và giao thông vận tải.

Màu RAL 9005:

Mã màu RAL 9005 là một mã màu chuẩn trong Hệ thống Màu RAL (RAL Color System). Mã màu này thường được gọi là "Đen Jet" (Jet Black). Đây là một màu đen sâu, thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp, trang trí nội thất và trong các ứng dụng giao thông vận tải.

Màu RAL 7038:

Mã màu RAL 7038 là một mã màu chuẩn trong Hệ thống Màu RAL (RAL Color System). Mã màu này thường được gọi là "Ánh Bạch Kim" (Agate Grey). Đây là một màu xám nhẹ, thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, trang trí nội thất, công nghiệp và nhiều ứng dụng khác.

Màu RAL 7035:

Mã màu RAL 7035 là một mã màu chuẩn trong Hệ thống Màu RAL (RAL Color System). Mã màu này thường được gọi là "Trắng Ánh Sáng" (Light Grey). Đây là một màu xám nhẹ, thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp, trang trí nội thất và trong các ứng dụng khác.
Lưu ý rằng màn hình hiển thị của các thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng đến hiển thị màu sắc, khiến chúng sẽ có độ sai lệch nhất định so với thực tế.
Do đó, để có được màu chính xác, thường được khuyến nghị là bạn nên sử dụng bảng mã màu RAL Color bản in hoặc mẫu màu thực tế để so sánh và lựa chọn màu sắc phù hợp.
Khi muốn tìm kiếm đầy đủ bảng mã màu RAL Color, bạn có thể tìm kiếm trên trang web ralcolor.vn hoặc Epo.vn/ral-color

Bảng màu Ral cơ bản thường dùng